loader image

SINATRA 100+  

w reżyserii  Jakuba Gąsowskiego i Grzegorza Kwietnia

Akademia Teatralna w Warszawie

29 czerwca 2021

Fot. Tomasz Ostrowski